Prace rozbiórkowe

Wykup gruntów pod zabudowę na obszarze miast często wiąże się w potrzebą wyburzenia istniejących tam obiektów. Nie są to prace proste, gdyż wymagają odpowiedniego sprzętu oraz samochodów transportowych, które obsłużą wywóz gruzu bądź innych pozostałości budowlanych. Na terenie Poznania tego rodzaju kompleksowe usługi wykonuje firma Bin Bruk, prezentująca swoją ofertę na stronie http://www.bin-bruk.pl/rozbiorki-wyburzenia-poznan. Jest to doświadczony wykonawca prac związanych z demontażem, rozbiórką i wywozem materiałów pobudowlanych.


BIN-BRUK - Jakub Bindulski
Nowy Świat 2
62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. 694043768