Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

W IChF PAN pracują doskonali specjaliści zajmujący się badaniami dotyczącymi chemii oraz zagadnieniami z nią powiązanymi. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk obecnie zajmuje się prowadzeniem szeroko pojętych badań związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym medycyną. Działalność statutowa placówki oraz jej współpraca z wieloma firmami, dokładnie opisana na stronie http://laboratoria.net/aktualnosci/5378.html, została już wielokrotnie doceniona nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w tym przez Unię Europejską, która wręczyła Instytutowi Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk wiele wartościowych nagród. Placówka słynie w całym kraju również z jakości oferty edukacyjnej. Według wielu rankingów szkoły, które prowadzi Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, są jednymi z najlepszych w kraju.


Warszawski Instytut Chemii Fizycznej
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa