Guerrilla - Tłumaczenia audiowizualne

We współczesnej erze daleko posuniętej globalizacji, także w dziedzinie kultury i sztuki, niebagatelną rolę odgrywają środki i metody, które pozwalają ludziom wywodzącym się z różnych kultur i kręgów językowych, na wzajemne poznanie. W tej właśnie materii działa specjalistyczna firma translatorska Guerilla Translations (grlla.com.pl) oferująca między innymi nowatorskie sposoby przekładu różnego rodzaju treści, w tym tłumaczenia audiowizualne obejmujące filmy, videoblogi, seriale czy nawet filmy reklamowe. Takie translacje mają duże znaczenie dla zdefiniowania wspólnoty międzynarodowej.


Guerrilla Translations - Karolina Żabierek
Rybaki 20 lok. 3A
61-884 Poznań